Kontakt Referencje Oferta
Realizacje O firmieNasza oferta obejmuje:

PRACE PRZEŁADUNKOWE

Specjalizacją firmy są przeładunki konstrukcji ciężkich (do masy Q = 3500ton) i ponad-gabarytowych w relacjach: nabrzeże - ponton transportowy, naczepa samochodowa - plac montażowy, ponton transportowy - dok pływający lub inne sytuacje, gdzie występuje ograniczony dostęp dźwigów lub pole manewru. Przeładunki wykonujemy

  • wg własnej metody "skidding", czyli przesuwu poziomego po torach transportowych z wykorzystaniem zestawu hydrauliki siłowej;
  • inna stosowana przez nas metoda to podnoszenie konstrukcji przy użyciu podnośników hydraulicznych, przesuwanie poziome i opuszczanie we wskazanym miejscu - np. przy wymianie pieców rafineryjnych itp.

WODOWANIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

z użyciem doku pływającego lub własnej metody "zatapiania" pontonu transportowego, na którym znajduje się jednostka do wodowania

TRANSPORTY MORSKIE I LĄDOWE

przygotowujemy konstrukcje do transportu wodnego na pontonach morskich lub barkach śródlądowych, gdzie wykonujemy:

  • projekty mocowania - seafastening,
  • kalkulacje statecznoŚci,
  • fizyczne mocowanie,
  • zajmujemy się także specjalistycznym transportem lądowym na własnym zestawie transportowym.

DOKUMENTACJE TECHNICZNE

do każdej operacji wykonujemy pełną dokumentację techniczną obejmujaca projekt wykonania zadania wraz ze szczegółowym opisem, komplet szkiców technicznych prezentujących kolejne etapy prac oraz wymagane obliczenia wytrzymałości przeładowywanej konstrukcji, obliczenia ich środków ciężkości i stateczności, wytrzymałości nabrzeża lub innego miejsca przeładunku, projekt mocowania na czas transportu wszystkie projekty wykonujemy w oparciu o standardy IMO, DNV, Germanischer Lloyds i in.